RU

Стент деген эмне?

Стент – бул жаракаттанган кан – тамырдын капталдарын кармап турууга жана тамырдын ичкм көңдөйүнүн диаметрин сактоого арналган кан-тамырдын ичине коюлуучу протез. Стенттин түзүлүшү эң жогорку сапаттагы инертүү металлдардын аралашмасынан даярдалган жука торчо болгон каркас, ал кан-тамырдын ичинен анын тышкы диаметрине чейин ачылат.

Кыргызстанда кандай коронардык стенттер кездешет?

  1. 1.Швейцариянын Biotronik, Orsiro стенти;

  2. 2.Американын Аbbot, Xience стенти;

  3. 3.Американын Resolute integrity, Medtronic стенти;

  4. 4.Американын Boston Scientific стенти;

  5. 5.Япондордун Terumo стенти;

  6. 6.Индиянын Meril, Meril Life Science стенти;

  7. 7.Россиянын Angioline стенти;

  8. 8.Түрктөрдүн Cre8, CID стенти.
Менюну көрүү

Эмне үчүн дары кабыкчасы маанилүү?

Стент коюлган жердеги коронардык артериянын кайтадан бүтөлүп калбоосун (рестеноз) камсыз кылууга стенттин дары кабыкчасынын ролу абдан манилүү. Дары кабыкчасы (мисалы – сиролимус) иммунодепрессанттардан турат, алар өз кезегинде Ошол чөйрөдө эндотелий клеткаларынын (кан-тамырлардын ички катмары) өсүүсүн токтотот, ошентип кан-тамырдан кан агымы жакшы өтөт.

Биологиялык ажырап (эзилип) кетүүчү стент деген эмне?

Тромбоциттер кан уюуу процессине катышат, азыркы убакта стент коюлгандан кийин бейтаптар антиагреганттык (кандын уюуусуна карышы) терапиядан эки жолу алуусу керек, андан соң эреже катары клопидогрель жана аспиринден бир жыл бою, анан аспиринден белгисиз мөөнөткө алышат. Дарылоонун узактыгын кыскартуу максатында биологиялык ажырап кетүүчү полимерлерди колдонуп стенттердин жаны түрү иштелип чыккан.

Немистердин BIOTRONIK компаниясы - фармацевтикалык ири компаниялардын бири, ал дары заттардын, медициналык жасалгаларды иштеп чыгат, өндүрөт жана дарылоо ыкмаларды киргизет, бул жагынан эң жогорку баскычка жетишкен – ал биологиялык сиңип кетүүчү Magmaris стентин өндүрүгө жетишкен. Бул стент магнийдин эритмесинен турат, адамдын организми үчүн бөтөн зат эмес. Magmaris кан-тамыр ичинде акырындык менен ээрип сорулат, ал 12 айдан кийин толук ээрип кетет (95%), бул убакта кан-тамырдын тарыган жери «айыгат» же окклюзия пайда болбойт. Ал эми төмөнкү көрсөткүчтөру (өткөрүүчүлүгү, жеткирүүсүү, ийилчээктиги, бышыктыгы жана эффективдүүлүгү) боюнча Magmaris металл стенттерден кем калбайт.

Жакшы стентти кантип тандоо керек?

1

Калыңдыгы

керегесинин калыңдыгы, абдан кичине болуусу тийиш, ушуга жараша ийилчээк болот, ал эми бул болсо стенттин өткөрүүчүлүгүн жакшыртат жана эпителий тканы тез пайда болот.

2

Дары кабыгы

Сиролимус жердик таасирдүү иммунодепрессант, ал кан тамырга коюлган стенттин ички бетине эпителий клеткаларынын өсүүсүнө тоскоолдук кылат, ошентип кан-тамырдын ичин кайтадан бүтөлүп калуусу (рестеноз) жокко чыгарылат. Кандай гана стент болбосунимплантация мезгилинде «жердик дүүлүктүргүч» блуп эсептелинет, ал эндотелий клеткаларын өсүүсүн чакырат.

3

Рестеноздун пайызы

керегенин калындыгына жана дары кабыкчасына көз каранды, мында стентти койгондон кийин мезгилдеги, өзгөчө биринчи айларда бейтаптын жашоо образы (кебетеси) маанилүү роль ойнойт. Пациент өзүнүн дарыгеринин сунуштарынын так аткаруусу керек.

4

Өткөргүчтүгү

чтенттин өтө манилүү көрсөткүчү, ал хирургдун кан-тамыр бөлүгүнөн стентти ийгиликтүү өтөрүүсүн камсыз кылат. Өткөргүчтүк стенттин жоондугунан көз каранды – канчалык ичке болсо, ошончолук жакшы өтөт.

5

Ачылуучулугу

стент отургузулган баллон хирург атайын шприцтин жардамы менен басым (күч) бергенде ал күч стентке максималдуу берилиши керек. Эгер баллондон стентке берилген күч жеткиликтүү болбосо, стенттин эффективдүү ачылуусуна кепилдик берилбейт.

6

Стенттин толук
Эпителийленүүсүнүн
убактысы

бул стенттин кан-тамырдын ички катмары менен капталуусуна кеткен убакыт. Толук эпителийге айланганда кан-тамырдын ичиндеги жасалма быдыр-алалар жана кайтадан тарып калуу жокко чыгарылат жана антиагреганттарды алуунун кереги жок болот.

7

Жеткирүү

стентти кан-тамырдын тарып калган жерине жеткирууүчүн атайын катетерлердин жардамы менен ишке ашырылат. Ичке катетер жакшы өтөт, стентти тиешелүү жерге оңой, жакшы жеткирет.

8

Клиникалык изилдөө

бул стент эң жакшы экендигин далилдөөчү ыкма. Изилдөөнүн ийгилиги изилденүүчү адамдардын санынан жана изилдөөлөрдү жүргүзүү убактысынын узактыгынан түздөн түз көз каранды болот Канчалык көп адамдар изилденип, изилдөөлөр канчалык көпкө созулса – ушул стенттин далилдүү базасы жакшы болот.

Стееттерди салыштыруу

Доктор Бости коронардык стенттерди өз-ара салыштырылган таблицаны иштеп чыкты

Orsiro Xience Resolute integrity Boston Scientific Terumo Meril Angioline Cre8
Калыңдыгы 60 мкм 81 мкм 81 мкм 74 мкм 80 мкм 65 мкм 80 мкм 80 мкм
Дары кабыкчасы Сиролимус Эверолимус Зотаролимус Эверолимус Биолимус Сиролимус Сиролимус Амфилимус
Рестеноз пайызы 2,2% 4,6% 3,0% 5.1% 5,1% 2,6% 4,3% 3,9%
Өткөргүчтүгү 0,93 1,12 1,03 1,01
Ачылуучулугу 58% 38% 27% 38%
Клинические исследования Bioflow-V SPIRIT III EuroPCR 2015 Kang et al (2016) euroPCR2019 meriT Trials IMS Health On Guarde
Стенттин толук эпителийленүү убактысы 10-11 мес 1 год 1 год 11-12 мес 1 год 1 год 1 год 1 год
Жеткерүүчүлүк 0,014 0,056 0,027 0,18 0,017 0,35 0,16 0,058
Стенттин максималдуу узундугу 40 мм 38 мм 38 мм 32 мм 30 мм 48 мм 38 мм 46 мм
Өндүрүүчү Швейцария Америка Америка Америка Япония Индия Россия Турция

Толщина толщина страт должна быть максимально маленькой, за счет этого достигается высокая гибкость – а это в свою очередь улучшает проходимость стента и быструю его эпителизацию.

Низкий процент рестеноза стента Orsiro позволяет быть уверенным в качестве стента и его покрытия

Проходимость Очень важный параметр стента, с помощью которого хирург безопасно проходит через сложные сужения в сосудах. Проходимость зависит от толщины стента – чем тоньше, тем он лучше проходим.

Раскрываемость Баллон, на котором «сидит» стент, должен максимально передавать ту силу, которую придает хирург с помощью специального шприца. Если предаваемая сила от баллона к стенту высокая, то эффективное раскрытие стента гарантирована

Время полной эпителизации стента Это время, за которое стент полностью покрывается внутренним слоем сосуда. При полной эпителизации устраняется искусственно созданная неровность и опасность рестеноза и прием антиагрегантов отменяется.

Доставляемость Доставка стентов до места сужения сосуда осушествляется с помощью специальных катетеров. Тонкий катетер в поперечном сечении обеспечивает лучшую проходимость и соответственно лучшую доставляемость стента до нужного места.

Биз кеңеш кылабыз

Стентти тандоо – дарыгердин жумушу, стентти койгон дарыгер өзү тандайт. Андан тышкары, бейтапка жөнөкөй же дары кабыкчасы бар стентти тандоону сунушташы мүмкүн. Эгерде дарыгер, бейтаптагы атеросклероздун өзгөчөлүктөрдүн себептеринен дары кабыкчасы бар стентти сунуштаса, сунушун четке каккпай угуу керек. Эң башкысы – сиз жогорку квалификациядагы, кан-тамырларга кийлигишүү боюнча өтө чоң тажрыйбасы бар адис менен маектешип жатканынызга жогору ишеним артуу керек, себеп дегенде ошол адис гана сиздин организмиңиздин өзгөчөлүктөрүн, башка өнөкөт ооруларынызды эске алуу менен, дары – дармекти көтөрө алышынызды билгенден кийин, жогорудагы стентти сизге сунуш кылат, анткени ушул факторлордун барысы стентти коюу маалында өтө чоң таасир беришет.

Эгерде сиз, дарыгердин стентти тандоодо башка бир себептер башкарып жатат деп ойлосоңуз – мисалы, стенттердин баасы, мындай учурда башка адис менен кенешкениниз оң болот. Ошондуктан бейтаптын көйгөйү – бул дарылануу жолун тандоо эмес, а өз ишин билген жана жоопкерчиликтүү адисти тандоо. Жогоруда айтылган учурларга дуушар болсоңуз, биз сизге жардам берүүгө даярбыз.